+49 (0)2064 4765-0 kontakt@leadz.de

Leadz. Polityka prywatności.

Data: 08.03.2022

Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników korzystających z naszej witryny internetowej są dla nas bardzo ważne. Dlatego w tym miejscu chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakie Państwa dane osobowe są gromadzone podczas odwiedzania naszej witryny i do jakich celów są one wykorzystywane.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy oferty internetowej firmy Thorben Roth Design, dostępnej pod domeną www.leadz.de oraz różnymi subdomenami („nasza strona internetowa”).

Kto jest za to odpowiedzialny i jak można się z nim skontaktować?

Odpowiedzialny do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR):

Thorben Roth Design

Lanterstr. 9
46539 Dinslaken
Niemcy

Tel.: 02064 4765-0
E-Mail: kontakt@leadz.de
Strona internetowa: www.leadz.de

Inspektor ochrony danych

bridge4IT e.K.
Volker Wassermann
Siemensstraße 18
47608 Geldern
Niemcy

E-Mail: datenschutz@thorbenroth.de

O czym to jest?

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności spełnia wymogi prawne dotyczące przejrzystości przetwarzania danych osobowych. Są to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład takie informacje, jak imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, adres IP lub zachowanie użytkownika podczas odwiedzania witryny. Informacje, w przypadku których nie możemy (lub możemy z nieproporcjonalnie dużym wysiłkiem) ustalić związku z osobą użytkownika, np. poprzez anonimizację, nie są danymi osobowymi. Przetwarzanie danych osobowych (np. gromadzenie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, przechowywanie lub przekazywanie) zawsze wymaga podstawy prawnej i określonego celu.

Przechowywane dane osobowe są usuwane natychmiast po osiągnięciu celu przetwarzania i gdy nie ma uzasadnionych podstaw do dalszego przechowywania danych. W przypadku poszczególnych operacji przetwarzania danych będziemy informować o konkretnych okresach przechowywania danych lub kryteriach ich przechowywania. Niezależnie od tego w indywidualnych przypadkach przechowujemy dane osobowe w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych oraz w przypadku istnienia ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych.

Kto ma dostęp do moich danych?

Dane osobowe użytkownika przetwarzane w naszej witrynie internetowej ujawniamy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów i jest objęte podstawą prawną w danym przypadku (np. zgoda lub zabezpieczenie uzasadnionych interesów). Ponadto w indywidualnych przypadkach ujawniamy dane osobowe osobom trzecim, jeśli służy to dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Potencjalnymi odbiorcami mogą być np. organy ścigania, prawnicy, audytorzy, sądy itp.

O ile w celu obsługi naszej strony internetowej korzystamy z usług dostawców, którzy w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe w ramach zleconego przetwarzania zgodnie z art. 28 DSGVO, mogą oni być odbiorcami Państwa danych osobowych. Więcej informacji na temat korzystania z procesorów i usług internetowych można znaleźć w opisie poszczególnych operacji przetwarzania danych.

Czy używasz plików cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez nas do przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny i tam przechowywane. Alternatywą dla korzystania z plików cookie jest zapisywanie informacji w pamięci lokalnej przeglądarki. Niektóre funkcje naszej witryny internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie lub lokalnego przechowywania danych (technicznie niezbędne pliki cookie). Inne pliki cookie umożliwiają nam jednak przeprowadzanie różnych analiz, dzięki którym możemy na przykład rozpoznać przeglądarkę używaną przez użytkownika podczas ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz przekazywać nam różne informacje (nieistotne pliki cookie). Za pomocą plików cookie możemy m.in. sprawić, że nasza witryna będzie bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza, np. poprzez śledzenie sposobu korzystania z naszej witryny i określanie preferowanych ustawień (np. ustawień kraju i języka). Jeśli osoby trzecie przetwarzają informacje za pomocą plików cookie, zbierają one te informacje bezpośrednio z Państwa przeglądarki. Cookies nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Nie mogą one uruchamiać programów ani zawierać wirusów.

Informacje na temat poszczególnych usług, do których wykorzystujemy pliki cookie, podajemy w poszczególnych operacjach przetwarzania danych. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookie można znaleźć w ustawieniach plików cookie lub w Menedżerze zgód na tej stronie internetowej.

Nazwa

_ga

Domena

www.leadz.de

Opis

Ta nazwa pliku cookie jest związana z Google Universal Analytics – ważną aktualizacją częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie jest używany do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on dołączany do każdego żądania strony w witrynie i wykorzystywany do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii w raportach analitycznych witryny. Domyślnie wygasa on po 2 latach, choć właściciele witryn mogą to zmienić.

Okres przechowywania

2 lata

Nazwa

_gat_gtag_UA_113891214_1

Domena

www.leadz.de

Opis

Google Analytics

Okres przechowywania

2 minuty

Nazwa

_gid

Domena

www.leadz.de

Opis

Ta nazwa pliku cookie jest związana z usługą google Universal Analytics. Wygląda na to, że jest to nowe ciasteczko i na wiosnę 2017 roku nie ma żadnych informacji na ten temat od Google. Wygląda na to, że przechowuje i aktualizuje unikatową wartość dla każdej odwiedzanej strony.

Okres przechowywania

1 dzień

Nazwa

_lfa

Domena

www.leadz.de

Opis

Niedostępne

Okres przechowywania

2 lata

Nazwa

nQ_cookieId

Domena

www.leadz.de

Opis

Ten plik cookie jest narzędziem analitycznym służącym do identyfikacji potencjalnych klientów B2B i jednoznacznej identyfikacji ich sesji.

Okres przechowywania

1 rok

Nazwa

nQ_userVisitId

Domena

www.leadz.de

Opis

Niedostępne

Okres przechowywania

31 minut

Jakie prawa mi przysługują?

Zgodnie z warunkami ustawowych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo następujące prawa:
 

 • Informacje zgodnie z art. 15 DSGVO o przechowywanych danych na Państwa temat w formie zrozumiałych informacji o szczegółach przetwarzania, jak również kopii Państwa danych;
 • Korekta przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub niekompletnych danych zgodnie z art. 16 DSGVO;
 • Usunięcie przechowywanych przez nas danych zgodnie z art. 17 DSGVO, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Ograniczenie przetwarzania danych zgodnie z art. 18 DSGVO, o ile kwestionowana jest prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, dane nie są nam już potrzebne, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu, ponieważ są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 DSGVO.
 • Przenoszalność danych zgodnie z art. 20 DSGVO, o ile przekazali nam Państwo dane osobowe w ramach zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i zostały one przez nas przetworzone przy pomocy zautomatyzowanych procedur. Otrzymają Państwo swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekażemy je bezpośrednio innej odpowiedzialnej stronie, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (DSGVO), o ile odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, f DSGVO i istnieją ku temu podstawy wynikające z Twojej szczególnej sytuacji lub sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. Prawo do sprzeciwu nie istnieje, jeżeli można wykazać nadrzędne, ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania danych lub jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli prawo do sprzeciwu nie przysługuje w odniesieniu do poszczególnych operacji przetwarzania danych, jest to zaznaczone.
 • Odwołanie zgody zgodnie z art. 7 (3) DSGVO ze skutkiem na przyszłość.
 • Złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 GDPR, jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza GDPR. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Jak szczegółowo są przetwarzane moje dane?

W dalszej części informujemy o poszczególnych operacjach przetwarzania danych, zakresie i celu przetwarzania danych, podstawie prawnej, obowiązku przekazania danych oraz okresie ich przechowywania. Nie podejmuje się zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Udostępnianie strony internetowej

Charakter i zakres przetwarzania danych

Gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową i korzysta z niej, gromadzimy dane osobowe, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do naszego serwera. Poniższe informacje są tymczasowo zapisywane w tzw. pliku dziennika:

 • adres IP komputera żądającego
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku
 • Strona internetowa, z której uzyskano dostęp (referrer URL)
 • używana przeglądarka i, jeśli dotyczy, system operacyjny komputera, jak również nazwa dostawcy dostępu.

Nasza strona internetowa nie jest obsługiwana przez nas samych, lecz przez usługodawcę, który zgodnie z art. 28 DSGVO przetwarza wyżej wymienione dane w naszym imieniu.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się w celu ochrony naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu, jakim jest wyświetlanie naszej strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności na podstawie art. 6 ust. lit. f DSGVO. Gromadzenie danych i przechowywanie ich w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. Nie ma prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na wyjątek przewidziany w art. 21 ust. 1 DSGVO. O ile dalsze przechowywanie plików dziennika systemowego jest wymagane przez prawo, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania tych danych, jednak wywołanie naszej strony internetowej nie jest technicznie możliwe bez podania tych danych.

Okres przechowywania

Wyżej wymienione dane będą przechowywane przez czas wyświetlania strony internetowej oraz z przyczyn technicznych przez okres maksymalnie (7 dni).

Formularz kontaktowy

Charakter i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza. Informacje zebrane za pomocą pól obowiązkowych są niezbędne do przetworzenia żądania. Ponadto użytkownik może dobrowolnie podać dodatkowe informacje, które uważa za niezbędne do przetworzenia prośby o kontakt.

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych za pomocą naszego formularza kontaktowego odbywa się w celu komunikacji i opracowania Twojego zapytania na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Jeśli zapytanie dotyczy istniejącego stosunku umownego z nami, przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania danych, ale bez podania informacji z pól obowiązkowych nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku. Jeśli nie życzą sobie Państwo podawania tych danych, prosimy o kontakt w inny sposób.

Okres przechowywania

O ile użytkownik korzysta z formularza kontaktowego na podstawie udzielonej zgody, dane zebrane w związku z każdym zapytaniem przechowujemy przez okres trzech lat, licząc od momentu zakończenia zapytania lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.

Albacross

Charakter i zakres przetwarzania danych

Informacje zbierane przez pliki cookies ustawione na Twoim urządzeniu, które są uznawane za dane osobowe, są przetwarzane przez Albacross Nordic AB, Kungsgatan 26, 111 35 Sztokholm, Szwecja, firmę świadczącą usługi identyfikacji leadów i kierowania reklam z biurami w Sztokholmie i Krakowie.

Cel i podstawa prawna

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie firmie Albacross Nordic AB ulepszenia usługi świadczonej na naszą rzecz i na naszej stronie internetowej (np. usługi „Lead Generation”) poprzez dodanie danych do bazy danych o firmach. Oprócz usługi „Lead Generation” baza danych Albacross Nordic AB jest również wykorzystywana do kierowania reklam do firm, a dane są w tym celu przekazywane zewnętrznym dostawcom usług. Dla jasności, reklama ukierunkowana odnosi się do firm, a nie do osób fizycznych.

Dane, które Albacross Nordic AB gromadzi i wykorzystuje w tym celu, to informacje o adresie IP, z którego użytkownik odwiedził naszą stronę, oraz informacje techniczne umożliwiające Albacross Nordic AB rozróżnienie osób odwiedzających stronę z tego samego adresu IP. Albacross Nordic AB przechowuje domenę z wpisów w formularzu w celu skorelowania adresu IP z pracodawcą.

Przetwarzamy Twoje dane z pomocą Albacross w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celach marketingowych w oparciu o nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) lit. f. DSGVO.

Okres przechowywania

Na określony okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz jest on ustalany przez Albacross Nordic AB. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Albacross: https://albacross.com/privacy-policy/.

Comply Consent Manager

Charakter i zakres przetwarzania danych

Zintegrowaliśmy Comply Consent Manager na naszej stronie internetowej. Comply Consent Manager to rozwiązanie w zakresie zgody autorstwa Hendrik Paulo Gaffo & Alexander Riegert GbR, Carl-Bremer-Ring 13, 22179 Hamburg, Niemcy, które może być używane do uzyskiwania i dokumentowania zgody na przechowywanie plików cookie. Comply Consent Manager wykorzystuje pliki cookie lub inne technologie internetowe do rozpoznawania użytkowników i przechowywania informacji o udzielonej lub cofniętej zgodzie.

Cel i podstawa prawna

Warunkiem korzystania z serwisu jest uzyskanie wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. DSGVO.

Okres przechowywania

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz jest on określany przez firmę Hendrik Paulo Gaffo & Alexander Riegert GbR. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Comply Consent Manager: https://comply-app.com/privacy-policy.

Google ReCaptcha

Charakter i zakres przetwarzania danych

Korzystamy z Google Analytics firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, jako usługi analitycznej służącej do statystycznej oceny naszej oferty online. Obejmuje to na przykład liczbę odsłon naszej oferty online, odwiedzane podstrony oraz długość pobytu osób odwiedzających.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowań użytkowników i ich rozpoznawania.

Informacje te są wykorzystywane m.in. do sporządzania raportów dotyczących aktywności witryny.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane za pomocą Google Analytics w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. DSGVO.

Okres przechowywania

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager

Charakter i zakres przetwarzania danych

Korzystamy z usługi Google Tag Manager dostarczanej przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager służy do zarządzania tagami witryny za pomocą jednego interfejsu i pozwala nam kontrolować dokładną integrację usług w naszej witrynie.

Dzięki temu możemy elastycznie integrować dodatkowe usługi w celu oceny dostępu użytkowników do naszej witryny.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google Tag Manager opiera się na naszych uzasadnionych interesach, tj. interesie optymalizacji naszych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO.

Okres przechowywania

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dla Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Leadfeeder

Charakter i zakres przetwarzania danych

Zintegrowaliśmy Leadfeeder na naszej stronie internetowej jako narzędzie do zbierania informacji o klientach. Leadfeeder to usługa świadczona przez Leadfeeder, Inc., 3 Warren Street, Suite 2, Glens Falls, NY 12801, Stany Zjednoczone, która identyfikuje anonimowych odwiedzających stronę internetową, w stosownych przypadkach wzbogaca istniejące informacje kontaktowe lub dostarcza kompletne informacje kontaktowe i oferuje wgląd w historię odwiedzin.

Leadfeeder wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowań użytkowników i ich rozpoznawania.

Leadfeeder pokazuje nam między innymi, które firmy odwiedziły naszą stronę internetową, ustala historię Twojej wizyty na tej stronie, w tym wszystkie strony, które odwiedziłeś i oglądałeś, oraz długość Twojego pobytu na tej stronie.

Leadfeeder gromadzi i przetwarza dane o firmach, takie jak nazwa firmy, numer telefonu, adres, adres internetowy, branża, profil firmy, obroty i kluczowe osoby.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane za pomocą Leadfeeder w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celach marketingowych w oparciu o nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO.

Okres przechowywania

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz jest on określany przez Leadfeeder, Inc. Dalsze informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Leadfeeder: https://www.leadfeeder.com/privacy/.

Leadinfo

Charakter i zakres przetwarzania danych

Zintegrowaliśmy Leadinfo na naszej stronie internetowej. Leadinfo to usługa świadczona przez LeadInfo B.V., Crooswijksesingel 50, 3034 CJ Rotterdam, Holandia, która identyfikuje anonimowych odwiedzających witrynę, udostępnia pełne dane kontaktowe i wgląd w historię wizyt.

Leadinfo używa cookies i innych technologii przeglądarki do analizowania zachowań użytkowników i rozpoznawania ich.

Leadinfo pokazuje nam między innymi, jakie firmy odwiedziły naszą witrynę, ustala historię odwiedzin, w tym wszystkie strony, które użytkownik odwiedził i obejrzał, oraz długość pobytu na tej witrynie.

Leadinfo gromadzi i przetwarza dane o firmach, takie jak nazwa firmy, numer telefonu, adres, adres internetowy, branża, profil firmy, obroty i kluczowe osoby na LinkedIn.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane z pomocą Leadinfo w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celach marketingowych w oparciu o nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) lit. f. DSGVO.

Okres przechowywania

Na określony okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz jest on ustalany przez firmę LeadInfo B.V. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Leadinfo: https://www.leadinfo.com/de/datenschutz/.

Leadinfo CDN

Charakter i zakres przetwarzania danych

Używamy Leadinfo CDN do prawidłowego dostarczania treści na naszej stronie. Leadinfo CDN jest usługą LeadInfo B.V., która działa jako sieć dostarczania treści (CDN) na naszej stronie.

Sieć CDN pomaga w szybszym dostarczaniu zawartości naszej oferty online, w szczególności plików takich jak grafika lub skrypty, za pomocą serwerów rozmieszczonych regionalnie lub międzynarodowo. Kiedy uzyskujesz dostęp do tej zawartości, nawiązujesz połączenie z serwerami LeadInfo B.V., Crooswijksesingel 50, 3034 CJ Rotterdam, Holandia, przez które przesyłany jest twój adres IP i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika. Dane te są przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Leadinfo CDN.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z sieci dostarczania treści wynika z naszych uzasadnionych interesów, tj. zainteresowania bezpiecznym i efektywnym udostępnianiem i optymalizacją naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO.

Okres przechowywania

Na określony okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz jest on ustalany przez firmę LeadInfo B.V. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych dla Leadinfo CDN: https://www.leadinfo.com/en/privacy/.