+49 (0)2064 4765-0 kontakt@leadz.de

NAJLEPSZE PRZYGOTOWYWANIE Z LEADZ®

Nowe unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych

UE-RODO: Poprowadzimy Cię

W maju wejdzie w życie nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej. Projekt przewiduje wzmocnienie praw ochrony danych obywateli UE. W przyszłości firmy będą musiały wypełniać nowe obowiązki i tworzyć specjalne ramy dla marketingu internetowego. Podczas gdy zakres usług oferowanych przez Leadz® jest już dostosowany do nowych wytycznych, otrzymasz oczywiście także kompleksową indywidualną pomoc dotyczącą własnych projektów. Dowiedz się, jakie zmiany przyniesie RODO. Wraz z Tobą opracowujemy niezbędne plany działania i oczywiście wspieramy Cię w ich wdrażaniu.

RODO w skrócie

Europejskie rozporządzenie w sprawie ochrony danych jest rozporządzeniem przyjętym wiosną 2016 r., Które ma na celu wzmocnienie i ujednolicenie prawa ochrony danych obywateli UE.

Zakres

RODO interweniuje, gdy tylko dane osobowe obywateli UE zostaną (częściowo) automatycznie przetworzone lub nie zostaną automatycznie zapisane w systemie plików. Dotyczy to również firm spoza Europy.

Cele RODO

  • Zwiększona ochrona danych osób prywatnych.
  • Pewność prawna dla przedsiębiorstw
  • Standaryzacja wewnętrznego europejskiego prawa ochrony danych

Główne filary RODO

Kiedy wejdzie w życie nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)?
Parlament UE już zatwierdził RODO w dniu 14 kwietnia 2016 r. Wiążąca i bezpośrednia ustawa wejdzie w życie jednak dopiero od 25 maja 2018 r.
Kogo dotyczy RODO?
Każdy, kto przetwarza dane osobowe obywateli UE, podlega wpływom RODO. Jego zakres obejmuje wszystkie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Nawet firmy i instytucje spoza UE podlegają ich wytycznym, jeśli przetwarzanie danych dotyczy obywateli UE.
Co się zmienia z RODO?
Poprawki do RODO dotyczą zasadniczo wszystkich obszarów, w których dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez obywateli UE. W marketingu internetowym niektóre podstawowe warunki muszą zostać spełnione, gdy tylko odpowiednie dane zostaną zarejestrowane i przetworzone.

Weryfikacja wieku

Nowy RODO  stanowi, że dane osobowe osób poniżej 16 roku życia nie mogą być przetwarzane bez zgody rodziców. Odpowiednia weryfikacja wieku może na przykład zostać przeprowadzona za pomocą odpowiedniego testu.

Obowiązek informacyjny

Użytkownik ma prawo do przeglądania przechowywanych na jego temat danych. W tym celu należy mu zapewnić środki techniczne. Możliwym rozwiązaniem może być na przykład utworzenie chronionej strony profilu, na której użytkownik uzyskuje dostęp do swoich przechowywanych danych.

Śledzenie danych

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane wyłącznie do obserwacji behawioralnej, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Śledzenie anonimowych użytkowników jest dozwolone. Chętnie pomożemy Ci w odpowiedniej implementacji technicznej.

Oświadczenie

Podczas zbierania danych osobowych użytkownik musi wyraźić odpowiednią zgodę. Jego potwierdzenie musi być dobrowolne, kontekstowe i jasne.

Usunięcie danych

Na żądanie wszystkie dane przechowywane na temat użytkownika muszą zostać usunięte. Usunięcie należy wykonać szybko. Dlatego zalecamy ustrukturyzowaną dokumentację procesu przetwarzania i transmisji danych.

Zakaz integracji

Każde żądanie danych osobowych musi mieć indywidualny cel. Na przykład każdy, kto zarejestruje się do pobrania pliku, nie może automatycznie zostać umieszczony na liście odbiorców biuletynu.

Co się stanie, jeśli wytyczne RODO zostaną naruszone?
Naruszenie przepisów dotyczących RODO  będą mogły być w przyszłości sankcjonowane za pomocą drastycznych kar. Kary w wysokości do 20 milionów euro trudno sobie wyobrazić w realistycznych scenariuszach, ale nie należy lekceważyć problemu RODO.

 

Rozpoznanie RODO jako szansy

Na pierwszy rzut oka nowe ogólne rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych, z jego ścisłymi wytycznymi i surowymi warunkami ramowymi, może wydawać się złożonym i prawnie wiążącym zadaniem. Nowe przepisy otwierają jednak ogromny potencjał w zakresie generowania oddanych klientów. Każdy, kto zdecyduje się przekazać dane osobowe Twojej firmie w przyszłości, będzie bardzo zainteresowany Twoimi produktami lub usługami. W Leadz® postrzegamy RODO nie jako przeszkodę, ale jako szansę. Chętnie pomożemy Tobie i Twojej firmie w jej wykorzystaniu.

Ciekawy? Pytania nic nie kosztują.

Jeśli masz szczególne zainteresowanie naszymi rozwiązaniami i chcesz poznać więcej szczegółów, zalecamy osobistą rozmowę lub prezentację online.

Jeśli chcesz wcześniej z wyprzedzeniem przedstawić ten temat wewnętrznie, z przyjemnością prześlemy Ci broszurę lub prezentację Leadz®.

Czekamy na Państwa pytania!